Com puc ser un P.V.A. ?

Fàcil. Podeu emplenar el formulari de petició d'informació (a peu de pàgina) i ens l'envieu.
Nosaltres estudiarem el vostre tipus d'establiment i la situació que teniu dins el vostre municipi i, tot seguit, us enviarem una resposta, probablement favorable, amb una llista de preus i condicions al vostre correu (preferiblement electrònic).

A partir d'aquest moment vosaltres decidireu si voleu ser un PUNT DE VENDA AUTORITZAT de Cartes Catalanes o no. En el moment en que ens feu la primera comanda ja figurareu en els nostres llistats com a PUNT DE VENDA AUTORITZAT de la vostra població o ciutat. La condició de PUNT DE VENDA AUTORITZAT decau en el moment que Cartes Catalanes, per raons objectives, consideri que ho ha de fer o bé per manca de comandes del pròpi punt de venda durant un període superior a 12 mesos.

franja
 
correu: info@cartescatalanes.com