Set i mig

Text adaptat De Viquipèdia
veure: http://ca.wikipedia.org/wiki/Joc_de_cartes

El set i mig és un joc de cartes molt senzill i que es pot jugar amb les Cartes Catalanes, treient els 8 i 9s. Es tracta de aconseguir apropar-se al 7 i 1/2, sense sobrepassar-lo. Els valors de les cartes són:

S'anomena banca a la persona encarregada de repartir les cartes; ell haurà de competir amb els altres jugadors al final. Seguint l'ordre de les agulles del rellotge, la banca va donant una carta a cada jugador; cada jugador només podrà amagar-ne una, la resta estarà cap amunt. Sempre que vulgui es podrà plantar i passar el torn. Si al anar demanat cartes superés el 7 i 1/2 quedaria eliminat. Si un dels jugadors fa el 7 i 1/2 pasa a ser la banca i s'emporta el doble del que ha apostat, si aquesta no aconsegueix fer el mateix.

Exemple de joc de dues persones;

  1. Els jugadors fan l'aposta mínima d'entrada
  2. La banca situa davant del jugador una carta cap per avall.
  3. El jugador mira la carta i escull si es planta o si vol seguir amb una nova. Si vol pujar l'aposta ho ha de fer abans de veure la nova carta.
  4. Si seguís el jugador hauria d'escollir quina carta quedaria cap per avall (la que li dona la banca o la que li que li havia donat al principi).
  5. Seguit de l'entrega d'aquesta carta el jugador tornaria a escollir si es planta o segueix.
  6. Ara es el torn de la banca. La banca mira la carta que tenia sobre la taula i escull si es planta o segueix (es seguiria apartir d'aqui el mateix procés que el jugador l'únic que canviaria seria qui li donava la carta).

    mostra d’algunes figures de les Cartes Catalanes: